STATIK OG MYNDIGHEDS­ARBEJDE

God dialog og samarbejde med kommune og konstruktionsingeniør, har gjort genanvendelse og genbrug i Tscherninghusets konstruktioner muligt. 

For transformationer som denne, hvor der er en stor grad af genbrug i både konstruktioner og materialer, er det nødvendigt med en god myndighedsdialog. Tschernings rådgiver har fra starten haft god kontakt med Høje Taastrup Kommune, som har været positive og lyttende omkring tilgangen til projektet.
I forhold til genbrug og genanvendelse af materialer, er afgasning og miljøfarlige stoffer de mest kritiske parametre, der skal løses. Med materialekortlægning og en strategi for sikker genbrug og genanvendelser er det sikret, at der blev taget hånd om disse problemstillinger.

I forhold til konstruktioner og genanvendelse af dæk og vægelementer, kræver det ligeledes en god dialog og stor teknisk forståelse fra den certificerede konstruktionsingeniør, som skal påvise ydeevnen for de genanvendte konstruktionselementer.

Statiske beregninger viser, at der ikke er nogle af de genbrugte betondele, der er kritiske ift. gældende materialekrav for de bærende konstruktioner. Nogle af de materialer, som den rådgivende ingeniør, har haft særlige overvejelser omkring og udført beregninger på, er profilstål samt væg- og dækelementer. Her er det vurderet, at de genbrugte Jerndragere fra nedrivninger har fyldestgørende materialeegenskaber, og er så gode som nyvalsede profiler. Det samme gælder væg- og dækelementer i beton fra nedrivninger, der er tilpasset/tilskåret til Tscherninghuset.

“Både på tryk- og træksiden er vi langt fra at komme i nærheden af kritiske forhold, da alle de genbrugte elementer er meget overdimensionerede til formålet. Jeg behøver derfor Ikke at sætte styrkekoefficienterne særlig højt i mine statiske beregninger.”

Arne Kiilerich, AKI Rådgivning

Besøg Tscherninghuset

Vil du besøge Tscherninghuset så kontakt os på nathalie@tscherning.dk eller +45 3178 8325.

Vil du vide mere om Tscherning Gruppen og de entreprenørydelser vi tilbyder, eller have et tilbud så kig på tscherning.dk eller ring på 7020 7050.