LCA & Forbrug

LCA

CO2 påvirkning er 2,57 Kg CO2e pr. m2 pr. år.

LCA-beregninger viser miljøpåvirkningen af en til- svarende bygning af nye materialer, ville være på 6,11 kg. Co2e pr. m2 pr. År*.
Det giver en besparelse på 58 % over en 50-årig periode.

I forbindelse med ombygning og renovering har SWECO udført en livcyklusvurdering (LCA) på materialerne. Resultatet viser, at CO2-påvirkningen er på 2,57 kg. CO2e pr. m2 pr. år*. Denne værdi er i høj grad opnået ved at benytte den eksisterende bygning, samt genbrugte materialer.

Havde man opført den samme bygning 1:1 alene ved hjælp af nye materialer, havde miljøpåvirkningen i stedet været på 6,11 kg. CO2e pr. kvadratmeter pr. år*. Det er således opnået en besparelse på 58 %, hvis de to scenarier sammenlignes. Det svarer til en besparelse på 318,6 ton CO2e over en 50-årig periode.

*Værdierne er eksklusive drift. Eksisterende og genbrugte bygningsmaterialer er sat til 0 kg. CO2e pr. kvadratmeter pr. år jf. beregningsmetoden i BR18 (2024).

Vand

Regnvandet fra taget opsamles og genbruges til vanding af de indvendige grønne plantevægge og til toiletskyl, dette resulterer i en væsentlig besparelse i forbrug af eksternt leveret vand til Tscherninghuset.

Energi

Ved at anvende naturlig ventilation, lyssensorer og solceller er den daglige drift optimeret i forhold til at nedbringe co2-udledning og ressourceforbrug.

Der er naturlig ventilation i de åbne områder i bygningen. Møderummene er forsynet med mekanisk ventilation. Opvarmning foregår via radiatoranlæg, der er tilsluttet den eksisterende naturgasfyrede kedel. Installation er forberedt, så det er enkelt at ændre til forsyning via fjernvarme, når der bliver mulighed for dette.

30 kW solpaneler dækker en væsentlig del af det daglige el-forbrug

Al belysning i bygningen er genbrugsarmaturer med lavenergi lyskilder type LED. Belysningen er styret af det udvendige lux-niveau, så når solen skinner skrues der ned for behovet af lys i kontorerne, og hermed opnås en besparelse på energi og levetid på lyskilderne.

Der er tænd-sluk af lyset ved PIR-følere, så er der ingen bevægelse eller lyd i en periode, så slukker lyset for et givent område.

Der er opstillet elleve lade-stationer til elbiler til medarbejdere og gæster på P-pladsen tilhørende Tscherninghuset.

Se Tscherninghusets materialeliste