Om Tscherning

Tscherning – en af danmarks største anlægs- og nedrivningsentreprenører

Entreprenørvirksomheden G. Tscherning A/S, der blev grundlagt af Georg Tscherning i 1975, ejes og ledes i dag af sønnen Søren Tscherning.

Virksomheden er en del af Tscherning Gruppen, der tilbyder professionel udførelse af specialiserede entreprenøropgaver og projekter i hele Danmark.

Tscherning udfører følgende opgaver:

  • Anlæg: byggemodning, forsyningsarbejder, jord og kloak, landmåling, belægning
  • Nedrivning: selektiv nedrivning, miljøsanering, cirkulær transformation, total nedrivning
  • Byggepladsservice
  • Beton: in situ arbejder
  • Bore-/skære: diamant boring og skæring, asfaltskæring, wireskæring
Søren Tscherning

Tscherning har i 50 år arbejdet med cirkulær økonomi og grøn omstilling

Tscherning Gruppen hviler på et grundlæggende forretningsprincip, om at produktion og opgaveløsning altid skal ske med det størst mulige hensyn til miljø og mennesker. Vi stræber derfor også hele tiden, efter at gå forrest i den grønne omstilling i entreprenør- og byggebranchen, ligesom vi sigter efter de mest bæredygtige og klimavenlige løsninger i alt hvad vi gør.

VIL DU VIDE MERE ELLER HAVE ET TILBUD

Vil du vide mere om Tscherning Gruppen og de entreprenørydelser vi tilbyder, eller have et tilbud så kig på tscherning.dk eller ring på 7020 7050.