Landskab

Arealerne rundt om huset, er anlagt med fokus genbrug og biodiversitet. Til belægning er brugt sten og tegl fra nedrivninger, og insekthoteller er bygget af gamle minkbure.

Befæstede arealer op mod indgangen består af genbrugte tegl og granitfliser, blandt andet fra Tschernings egne nedrivninger, samt et areal til gæste- parkering på græsarmering.

Overflade- og tagvand ledes til en ny grøft, hvor det kan nedsive i stedet for at fylde op i kloakken.

Alle eksisterende græsarealer rundt om den eksisterende æblelund, er omlagt til blomstereng til glæde for både medarbejdere, fugle og insekter.
Som afskærmning mod den bagved- liggende have er gamle minkbure fyldt med forskellige materialer, og fungerer som ét stort insekthotel.

Besøg Tscherninghuset

Vil du besøge Tscherninghuset så kontakt os på nathalie@tscherning.dk eller +45 3178 8325.

Vil du vide mere om Tscherning Gruppen og de entreprenørydelser vi tilbyder, eller have et tilbud så kig på tscherning.dk eller ring på 7020 7050.