Alle bærende stålbjælker er genbrug fra Tschernings egne nedrivninger. Alle ståldøre samt trapper og værn er genbrug, fra Tschernings nedrivning af vandrehjemmet Danhostel på Amager Fælled.

Et af de materialer, som den rådgivende ingeniør for Tscherninghuset, har haft særlige overvejelser omkring og udført beregninger på, er netop profilstål. Her er det vurderet, at de genbrugte Jerndragere fra nedrivninger har fyldestgørende materialeegenskaber, og er så gode som nyvalsede profiler.

“Både på tryk- og træksiden er vi langt fra at komme i nærheden af kritiske forhold, da alle de genbrugte elementer er meget overdimensionerede til formålet. Jeg behøver derfor Ikke at sætte styrkekoefficienterne særlig højt i mine statiske beregninger.” Arne Kiilerich, AKI-Rådgivning

Læs mere om statik her.

Se Tscherninghusets materialeliste