Genbrugte betonelementer, hul- og Lecadæk indgår i udvidet grad i Tscherninghuset, disse anvendes i bærende vægge samt etagedæk.

Størstedelen af de genbrugte betonelementer kommer Tschernings egne nedrivningsopgaver, og stammer bl.a. fra Skandinavisk Motor Co. i Glostrup samt Vestforbrændingen i Taastrup.

Enkelte genbrugte betondæk er leveret af andre nedrivningsentreprenører.

Nogle af de materialer, som den rådgivende ingeniør for Tscherninghuset, har haft særlige overvejelser omkring og udført beregninger på, er netop genbrugte beton væg- og dækelementer der er tilpasset/tilskåret til Tscherninghuset.

Her viser statiske beregninger, at der ikke er nogle af de genbrugte betondele, der er kritiske ift. gældende materialekrav for de bærende konstruktioner, og at disse har fyldestgørende materialeegenskaber.

I tillæg til de genbrugte dæk er der anvendt In-situ beton udført med 1050 kg/m3, tilslag af nedknust beton fra Tschernings egne nedrivninger.

“Både på tryk- og træksiden er vi langt fra at komme i nærheden af kritiske forhold, da alle de genbrugte elementer er meget overdimensionerede til formålet. Jeg behøver derfor Ikke at sætte styrkekoefficienterne særlig højt i mine statiske beregninger.”

— Arne Kiilerich, AKI Rådgivning

Se Tscherninghusets materialeliste